dePender Advies

Begeleiding van organisatie(onderdelen) en individuen

Profiel

Eddy de Pender heeft een breed scala aan ervaringen. Qua functies heeft hij ervaring als manager, adviseur, projectleider en consultant. Qua organisaties kent hij de overheid, not-for-profit en commerciële organisaties. De terreinen waarop hij werkzaam is geweest liggen met name bij ondersteunende afdelingen, waarvan een groot deel in de ICT.

De kerncompetentie van Eddy de Pender is het losmaken van vastgelopen situaties. Hij maakt daarbij gebruik van zijn sterk ontwikkelde analytisch vermogen, zijn gevoel voor efficiency en de wijsheid die hij in de loop van zijn leven heeft opgedaan. Hierdoor kan hij in complexe situaties snel tot een diagnose komen en trefzeker vaststellen welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Daarnaast is hij sterk ontwikkeld op het terrein van communicatieve vaardigheden. Het gevolg hiervan is, dat hij veranderingen kan begeleiden die niet abrupt of schokkerig gaan, maar gedragen worden door de betrokkenen. Een belangrijk uitgangspunt voor zijn aanpak is, dat ieder mens meer kan dan hij denkt en dat in de meeste mensen meer zit dan er uit komt.

Vanwege zijn stabiele karakter en zijn rustige aanpak is hij uitermate effectief in conflictueuze omstandigheden. Hij schrikt niet van een crisis, maar heeft de overtuiging dat uit een schijnbaar hopeloze situatie iets goeds kan voortkomen.
——————
Stacks Image 6293
Uitgangspunten voor zijn werkwijze
  • met openheid en eerlijkheid kom je het verst (transparantie)
  • een mens leeft en werkt niet op een eiland; je bent geen functionaris, maar een persoon in een omgeving en met een persoonlijke historie (contextueel werken)
  • groepen mensen werken als een systeem; actie en reactie zijn nauw gekoppeld aan elkaar (systeemgedachte)
  • mensen hebben behoefte aan erkenning en waardering; veranderingen zijn alleen duurzaam als met respect met alle partijen wordt omgegaan (zegenend helpen)
  • als je niet weet waar je heen wilt, kom je uit waar je niet zijn wilt; mensen hebben behoefte aan koers en richting (doelgerichtheid)
  • veel mensen willen een zo groot mogelijk rendement met een zo gering mogelijke inspanning (efficiency)